0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Tijdelijk

 

Geachte mevrouw/heer,

 

Hiermee informeren wij u over deelname aan een vragenlijstonderzoek. Na onderstaande brief volgt een verklaring, waarin u kunt aangeven of u wel of niet met het onderzoek wilt meedoen.

 

We willen onderzoeken hoe soepel mensen met aanhoudende lichamelijke symptomen kunnen omgaan met problemen en of ze het leven kunnen invullen op een manier die waardevol is. Het invullen van de vragenlijst kost 15 tot 30 minuten. Deelname aan het onderzoek is anoniem en vrijwillig, en u kunt op ieder moment stoppen met het onderzoek. Lees deze brief rustig door en beslis of u wel of niet wilt meedoen met het onderzoek. Voor vragen over het onderzoek, kunt u contact opnemen met onderzoeker René Selker, r.selker@altrecht.nl.

 

Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u hieronder.

 

Uitvoering onderzoek

Het vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd door drs. René Selker die als onderzoeker is verbonden aan Altrecht Eikenboom Psychosomatiek, in samenwerking met prof. dr. Rinie Geenen en dr. Jonna van Eck van der Sluijs.

 

Goedkeuring

Er zullen 150 mensen deelnemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Altrecht (CWO-nr 2109).

 

Doel

Het doel is om inzicht te krijgen in de psychologische flexibiliteit van mensen met ‘somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen’. Psychologische flexibiliteit stelt mensen in staat om soepel met problemen om te gaan en om het leven in te vullen op een manier die waardevol is. We willen psychologische flexibiliteit vergelijken tussen mensen met en mensen zonder aanhoudende lichamelijke symptomen. Ook willen we onderzoeken welke onderdelen van psychologische flexibiliteit samenhangen met hoe goed mensen kunnen functioneren en hoe tevreden ze in het leven staan.

 

Deelnemers

U kunt meedoen aan het onderzoek als 1) u 18 jaar of ouder bent, 2) bij u somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis is gediagnosticeerd en 3) u bekend bent bij Altrecht Eikenboom Psychosomatiek voor een diagnostiek- en adviestraject of een behandeling.

 

Wat wij vragen

Wij vragen u eenmalig een vragenlijst via uw computer in te vullen. Er wordt gevraagd naar uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, welke Eikenboom-diagnose en welke ziekten u heeft, zodat we iets weten van de mensen die onze vragenlijst hebben ingevuld. Er zijn bovendien 60 vragen over psychologische flexibiliteit en 36 vragen over uw gezondheid. Het invullen van de vragenlijst kost 15 tot 30 minuten.

 

Voor- en nadelen

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek. U ondervindt ook geen directe voordelen of nadelen van deelname. Met uw deelname aan het onderzoek draagt u bij aan onze kennis over aandoeningen waarbij lichamelijke symptomen op de voorgrond staan. We gebruiken deze kennis om te beslissen wat we het beste kunnen meten om vooruitgang in therapie te evalueren en om de behandeling nog meer op individuele problemen te kunnen richten.

 

Vrijwillig en anoniem

U beslist zelf of u wel of niet wilt deelnemen aan dit onderzoek, en u kunt ermee stoppen wanneer u maar wilt zonder opgave van reden en zonder gevolgen voor uw behandeling.

Uw deelname is anoniem. Er worden geen naam of adresgegevens verzameld en de verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens, die elders bij Altrecht worden verzameld.

 

Gebruik en bewaren van gegevens

De vragenlijsten worden met een veilige verbinding verzameld via een programma (LimeSurvey) en daarna opgeslagen op een beveiligde computer bij Altrecht Eikenboom Psychosomatiek. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de anonieme gegevens. De gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. Het is voor u niet mogelijk om na deelname aan het onderzoek nog te besluiten om uw gegevens terug te trekken. Wij kunnen immers niet meer achterhalen welke gegevens van u zijn. 

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u een e-mail sturen aan de uitvoerende onderzoeker René Selker, r.selker@altrecht.nl.

Mocht u liever spreken met een leidinggevende in het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met prof. dr. Rinie Geenen, r.geenen@uu.nl.

 

Informatie over rechten

Informatie over de rechten van onderzoeksdeelnemers kunt u vinden op de website www.altrecht.nl onder ‘Privacy: algemene informatie’ en ‘Privacystatement als u in behandeling bent (geweest)’. Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u deze informatie. Verdere informatie kunt u inwinnen bij de functionaris gegevensbescherming mr. Ashley Middag, a.middag@altrecht.nl.

 

Meedoen?

Als u besluit om mee te doen met het onderzoek, dan geeft u op de volgende bladzijde aan dat u toestemming geeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

Drs. René Selker

Onderzoeker / GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (GioS)

r.selker@altrecht.nl