0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst: werkdruk & de kwaliteit van de partnerrelatie

Beste participant,

 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw deelname aan mijn onderzoek. Ik ben een derdejaarsstudent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de associatie tussen werkdruk en de kwaliteit van de romantische relatie en het verschil hierbij tussen een-en tweeverdieners.

 

Zowel het aantal echtscheidingen als de werkdruk in Nederland zijn de afgelopen jaren gestegen. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van partnerrelaties met een eenverdiener, naar tweeverdienende partnerrelaties. Het doel van dit onderzoek is om de associatie tussen werkdruk en de kwaliteit van de romantische relatie te verklaren aan de hand van de verschillen tussen een- en tweeverdieners.

 

In mijn vragenlijst wordt er gevraagd naar uw werksituatie. Als u aangeeft dat u zelf werkt is het belangrijk dat uw partner de vragenlijst niet meer invult. Indien u kiest voor de optie waarbij alleen uw partner werkt wil ik u verzoeken om de vragenlijst ook door uw partner in te laten vullen. 

 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten duren. Er wordt betrouwbaar omgegaan met uw antwoorden en daarnaast worden uw gegevens volledig geanonimiseerd. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend gedeeld met twee begeleiders van de Universiteit Utrecht, in een presentatie met enkele medestudenten en met deelnemende participanten die hier interesse in hebben. Identificatie van uw gegevens is hierbij uitgesloten.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met mij op via i.j.kenbeek@students.uu.nl.

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Isa Kenbeek

 

U gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden als u doorklikt naar de volgende pagina. 

Er zijn 20 vragen in deze enquête.