U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Onderzoek: de kwaliteit van leven en het belang van psychologische flexibiliteit ten tijde van het Coronavirus

Faculteit Sociale Wetenschappen

 

Beste lezer,  

Welkom bij deze vragenlijst over de kwaliteit van leven ten tijde van het Coronavirus (COVID-19). Na deze brief volgt een verklaring, waarin u kunt aangeven wel of niet met het onderzoek te willen meedoen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. We doen onderzoek naar de gevolgen van het Coronavirus voor de kwaliteit van leven en hoe mensen in het algemeen omgaan met problemen. Wij verzoeken u om vragen te beantwoorden over uzelf, over uw welbevinden en hoe u omgaat met gebeurtenissen. Het invullen van deze vragenlijst kost gemiddeld ongeveer 30 minuten. U kunt deelnemen als u 16 jaar of ouder bent. Deelname aan dit onderzoek is anoniem, het is volledig vrijwillig en u kunt op ieder moment stoppen met het onderzoek.  

Mocht u aanvullende vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker Tim Koppert (t.y.koppert@FSW.Leidenuniv.nl).

 

Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u hieronder.

 

 

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen van het Coronavirus voor kwaliteit van leven te bepalen en hoe mensen in het algemeen omgaan met problemen.

Wat wordt er van u gevraagd?
Wij verzoeken u om enkele vragen te beantwoorden over uzelf en vervolgens over uw kwaliteit van leven en hoe u omgaat met gebeurtenissen. Het invullen van deze vragenlijst kost gemiddeld ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding
Zorg dat u voldoende tijd heeft ingepland, zodat u de vragen rustig, zonder tijdsdruk kunt beantwoorden. U kunt niet voor langere tijd pauze nemen bij het invullen van de vragen, aangezien de vragenlijst dan kan worden afgesloten.

Wie kan deelnemen?
U kunt deelnemen aan het onderzoek als u ouder bent dan 16 jaar.

Mogelijke voor- en nadelen aan de deelname
Uw deelname kan bijdragen aan de toename van kennis over het onderwerp van dit onderzoek. U heeft zelf geen direct voordeel aan deelname aan het onderzoek. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Ethische toetsing
Dit onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de Commissie Ethiek Psychologie (CEP) van het Instituut Psychologie, Universiteit Leiden.

Vrijwillige deelname
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en kan op ieder moment stopgezet worden. U kunt dus besluiten om niet mee te doen, of op elk moment met het invullen van de vragenlijst stoppen. Dit zal geen negatieve gevolgen hebben voor u en u hoeft daarvoor geen redenen op te geven. De verzamelde gegevens, tot het moment waarop u besluit te stoppen, kunnen dan niet meer worden teruggetrokken. Omdat wij geen persoonsgegevens van u noteren, kunnen wij niet meer herleiden welke gegevens van u zijn.

Gegevens en vertrouwelijkheid
Alle gegevens worden anoniem verzameld en worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. U kunt de vragenlijst daarom ook niet later hervatten, aangezien wij daarvoor persoonsgegevens zouden moeten registreren; probeer daarom de vragenlijst in één keer af te ronden. Na afloop van het onderzoek zullen de gegevens online beschikbaar worden gesteld, zodat anderen deze kunnen (her)gebruiken en er op voort kunnen bouwen.  

Bewaartermijn gegevens
De volledig anonieme gegevens zullen worden bewaard op een beveiligde computer van de Universiteit Leiden.

Rechten omtrent gegevensverwerking
De Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u vragen heeft op het gebied van privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de Universiteit Leiden.
(e-mail:
privacy@bb.leidenuniv.nl).

Vragen en klachten
Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker (t.y.koppert@FSW.Leidenuniv.nl) of de hoofdonderzoekers, Henriët van Middendorp (h.vanmiddendorp@FSW.Leidenuniv.nl) of Rinie Geenen (r.geenen@uu.nl). Wilt u liever met een onafhankelijk iemand uw klacht bespreken, dan kunt u zich richten tot de Commissie Ethiek Psychologie via ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl. Op de volgende pagina kunt u aangeven of u akkoord gaat met de voorwaarden van het onderzoek.   

Met vriendelijke groeten,  

Tim Koppert, MSc. (uitvoerend onderzoeker)

Dr. Henriët van Middendorp (hoofdonderzoeker)
Prof. dr. Rinie Geenen (hoofdonderzoeker)